11. Tema 9 i Leva Livet Hela Livet

Hej!

I blogg-skrivande stund är det den 14/9 och det är bara två dagar kvar tills Maj Roms och min bok ”Leva Livet Hela Livet” lanseras. Den handlar om hur livet på bästa sätt kan göras levbart och levvärt, också om man är gammal och multisjuk.

Boken rymmer tio teman som jag presenterar här ett och ett. Tanken med det är att underlätta de bloggsamtal som förhoppningsvis kommer till stånd med bokens framtida läsare.

9 (10). Bättre liv för sjuka äldre

Så hette ett nationellt projekt som pågick under perioden 2010–2014 och som fick stort genomslag. Många av bokens tankar och exempel är hämtade därifrån, och vi ville därför också presentera själva projektet som ett särskilt tema.

Det mest framträdande draget i det vi gjorde inom Bättre liv för sjuka äldre var att vi medverkade till systematisering utifrån allmänt erkänd ”best practice”. I stället för att verksamheter fortsatt skulle göra som de alltid hade gjort, försökte vi medverka till rutiner som byggde på bästa möjliga kunskap. Riskbedömningar och insatser utförs nu på samma sätt. Det spelar ingen roll vem du träffar eller om du råkar söka hjälp just när det är ovanligt mycket att göra. Personalen har tillgång till ett och samma strukturerade stöd och kan enkelt erbjuda rätt insatser.

Ett exempel på vad detta kan medföra kan man hitta på demensområdet. De allra flesta (90 procent) av dem som lever med en demenssjukdom får problem som inte direkt hör till själva demensen men väl utgör medföljande skuggor: aggressivitet, oro, apati och sömnstörningar för att bara nämna några exempel. De orsakar ett stort lidande framförallt för den berörda. Även närstående och vårdpersonal drabbas. Bemöter man inte dessa skuggsymptom på rätt sätt, kan de ta över helt. Men genom att mäta symptomen och få checklistor över vilka orsakerna kan vara, blir situationen mer hanterlig och strukturerade råd om motåtgärder användbara. Genom enkla åtgärder kunde livssituationen för mycket sjuka människor förbättras drastiskt på kort tid. Genom att de började må bättre, behövde deinte längre så mycket antipsykotiska läkemedel vilket i sin tur gjorde livet lättare att leva. Även för närstående och personal. I boken kan du läsa en nära beskrivning av förändringen för en ”verklighetens Anna”.

Så över till ett helt annat exempel från projekttiden med ”Bättre liv för sjuka äldre”. Också personal inom äldrevård och äldreomsorg åldras. En del av dem kan ha haft ett särskilt intresseområde som de brunnit länge för, och som de inte slutar intressera sig för genom sin pensionering. Tvärtom: de vill så gärna bidra till framtiden med sina kunskaper. Men för att det ska fungera behöver deras erfarenheter bearbetas och deras kunskaper göras mer hållbara. Vi valde ut en grupp med 20 deltagare till ”Uppdrag Kunskap”. Under ett år fick de all möjlig akademisk uppbackning och stöd att fullfölja sin ambition att just de bort kunskap på sitt hjärteområde. Du kan läsa mer om resultaten i boken och på www.uppdragkunskap.se .  

Det blir en särskild skärpa i kunskaper som växer fram ur människor som först har gjort och blivit engagerade och sedan får förbättrade chanser till systematisk reflektion. Det är då som om kunskapen mer eller mindre vill fram för sin egen skull.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

This site is using OpenAvatar based on

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.