109. Universell utformning och montessori-material

Hej,

Just nu värker det fram mängder av ansatser till universell utformning av både produkter och processer. Lika-för-alla-principerna håller på att släppa sitt grepp om oss samtidigt som mängden minoriteter blivit så stor att vi inte klarar särlösningar-för-alla. Vad om vi i stället kanske går att göra rätt från början, tänka om från grunden och rikta spaningsljuset mot möjligheterna till universell utformning av infrastrukturer, byggnader, produkter och tjänster? Hela poängen är att dessa utan särskilda anpassningar eller dyra efterkonstruktioner ska kunna samspela med människor med olika personligheter, förmågor och åldrar.

Universell utformning har än så länge mejslat fram sju principer som riktmärken:

 1. det likvärdiga,
 2. det flexibla,
 3. det kognitivt hanterbara
 4. det begripliggjorda,
 5. det feltoleranta,
 6. det fysiskt hanterbara (effektiv design, minsta möjliga fysiska ansträngning) och
 7. det rumsliga (lagom storlek och lätt åtkombart).

Principerna är antagna av FN och ratificerade av Sverige och mer än 160 andra ländes. Se vidare www.certec.lth.se/ud .

I dag har jag träffat ett femtiotal montessoripedagoger. Deras pedagogik har som en av sina hörnstenar ett osedvanligt välgenomtänkt material för elevers arbete. Under eftermiddagens gång började vi tillsammans få vittring på att det kan hända att montessorimaterialet kan bli till en hjälp också utanför montessorimiljöerna och vägleda mot framkomliga strategier för utveckling av universell utformning.

Låt oss testa den tanken! Jag hoppas att någon eller några av dagens deltagare vill gå in i dialog med varandra och mig och bidra med exempel, exempel, exempel.

Allt gott

Bodil

10 kommentarer på “109. Universell utformning och montessori-material

 1. Först vill jag tacka för en gemytlig föreläsning som kändes så otroligt närvarande, rent av hemtrevlig.
  Jag väljer att lyfta de möjligheter vi har att utveckla vårt språk med hjälp av montessorimaterialet. Det startar med de rosa askarna, blå askarna och de gröna. Här får eleverna tillfälle att träna ordförståelse och stavning.Jag har haft förmånen att testa på invandrarelever. Fortsättningen är om möjligt ännu viktigare med språkläran, substantiv, adjektiv, verb osv. bondgården. Det är lustfyllt att komparera adjektiv, ta tema på verb, träna alla våra sex dekllinationer -or, -ar, -er, -r, -n och ingen ändelse alls -. Vår uppgift som pedagoger måste vara att tillhandahålla material som utvecklar säkerhet i att använda språket bl.a. annat. Häri ligger så klart respekten av vad och hur vi samtalar med varandra. Jag väljer att starta med språket, det är det vi kommunicerar med och här startar vår trygghet och respekt på något grundläggande sätt. Vad gäller matematiken så har M.M. byggt upp ett genialiskt material, som möjliggör för oss pedagoger, att ge varje elev en grund att stå på: “Jag förstår det jag gör!” Allt detta är “Learning by doing, från det konkreta till det abstrakta!” Nästa stora del i montessoriklassrummet är kulturämnet, oä musik konst m.m. När jag övergick till ren montessoripedagogik (efter utbildningar) märkte jag bl.a. vad gällde världsuppfattning vilken gigantisk skillnad det var på barn som kom från montessoriförska kontra, som tidigare, vanlig förskola. Dessa “nya” barn förstod att de bodde i Sverige, som låg i Europa…. De kunde se värlsdelarna och kartor utan att ha dem framför sig. De fanns inuti deras hjärnor genom “learning by doing”.
  Den arbetsglädje som kan skapas med montessoripedagogik önskar jag att “varenda unge” fick del av!

  • Grattis, Eivor, till att ha blivit först ut att bidra med exempel!

   Jag lyssnar till din text. Och tänker att om montessorimaterialet funkar som fixstjärnor och vandringsstavar in i det svenska språket – också för invandrarelever – bär det troligen på genuina universella kvaliteter värda att djupdyka i också utanför skolans värld. Om det sedan både för det matematiska och det geografiska bidrar till inre konkreta bilder och därmed mönster som kan hjälpa till i omvärldstolkningen – ja, då är det ju bara stort.

   Jag får nog fördjupa mig i materialet för att kunna ana mig till lite mer. Kanske skulle vi rentav göra en workshop av “Montessorimaterial möter universell utformning”?

   Allt gott
   Bodil

 2. Tack för igår Bodil! Detta möte gav många nya tankar, bekräftade gamla tankar och gav mig energi att tänka vidare. För att fortsätta tankarna du planterade, vill jag gå tillbaka till vad jag skrev om i min doktorsavhandling om Montessoris sinnestränande materiel. Förhoppningsvis kan detta locka till fortsatta diskussioner.
  De sinnestränande materielen är självrättande och undervisningen med dem, handlar om en slags självundervisning, där barnet individuellt och i huvudsak på egen hand tränar sin förmåga att uppfatta intryck och skapa mening och struktur i dem, dvs. en utveckling av barnets kognitiva lärande och metakognitiva förståelse, där lärarens uppgift är att ta en handledande roll.

  Det som lockar barnet att använda materielen, är dels att de kan imitera det som de har sett andra barn göra, dels att det handlar om att de inte liknar så mycket annat som barnen kommer i kontakt med. De ger också möjlighet till fria fantasier och att skapa något eget, samtidigt som det pedagogiska fokuset ligger i att uppmärksamma de likheter och skillnader som finns hos föremålen. Övningar som kräver koncentration och lugn för att barnet skall nå det tänkta resultatet.
  Bodil talade om att repetition och upprepning inte handlar om att barnen gör samma sak hela tiden. Jag håller med och menar att det handlar om att barnen tränar samma kritiska aspekter gång på gång genom att de lockas att repetera övningen, men att denna kontinuerliga repetition inbjuder barnet till en spontan internalisering av lärandet. Dessa repeterande övningar innebär att barnet för varje repetition går in i denna med kunskap från den förra. Förförståelsen är annorlunda mot när barnet mötte innehållet första gången. Det lärandemål repetitionernas innehåll är ämnade att uppnå har, enligt Klingberg (2011), genom dessa repetitioner möjlighet att internaliseras i barnets långtidsminne.

  I min studie uppmärksammade jag också geriatrisk forskning, där forskare, Brenner och Brenner (2005), prövat några av Montessoris undervisningsprinciper i sinnesträning och praktiskt arbete på äldre dementa personer med bristande hjärnfunktion. Resultaten från denna forskning visar att dessa övningar har en positiv effekt på dessa människor och en av slutsatserna i denna forskning visar, att sinnena behöver tränas hela livet, inte bara i förskola och skola.

  Jag menar att användningen av dessa materiel kan vägleda mot framkomliga strategier för utveckling av universell utformning.

  • Hej, Kerstin!

   Precis som vi hoppades på har nu en boll satts i rullning. Låt oss hjälpas åt att fortsatt samla på konkreta exempel och associationer och också försöka hitta på en konkret mötesplats under vårterminen där engagerade montessoripedagoger kan sammanstråla med likaledes engagerade utvecklare av koncepten för universell utformning. Oj, vilka gnistor det skulle kunna bildas!

   Allt gott
   Bodil

   • Nu hoppas vi bollen fortsätter rulla. Ett möte om montessorimateriel i vår med gnistbildning ser jag framemot!
    Allt gott till dig!

    • Tänkt inbjudan till en workshop på designhuset i Lund april 2018:

     Ömsesidig utmaning Montesorri – Universell Utformning
     Halvdag: 13-17
     Ansvariga: Kerstin Signert, Bodil Jönsson, PeO Hedvall, Certec
     Form: PeO inleder med 30 minuter om Universell Utformning. Sedan arbetar vi KONKRET utifrån faktiskt på-platsen-Montessori-material. Har rollfördelningen att pedagoger demonstrerar olika material utifrån perspektivet: “detta kan funka för ‘alla’ genom egenskaperna att …” Designers lyssnar och tänker och utmanar, bl a med “hur menar du att det fungerar också för …?”.
     Inbjudna: Nätverket M.E.R + föregångare inom Universell Utformning.

     Vad tror du om detta som en första-skiss, Kerstin? Lägg gärna till och dra ifrån och kommentera!

     Allt gott
     Bodil

     • Fantastiskt god idé! Detta ställer jag gärna upp på. Skall fundera vidare och återkommer när jag tänkt ett varv till!!!

     • Bra, bra!

      Och när du ändå funderar på detta, så föreslå gärna en eller två tidpunkt(er) i april då du tror att det passar bra för M.E.R, så samordnar jag för PeO och mig och går ut med en inbjudan.

      Allt gott
      Bodil

 3. 20180424

  TACK… för en otroligt INTRESSANT o givande eftermiddag i Lund! PeO Hedvalls presentation skapar möjligheter för utveckling för montessoripedagogiken.
  Jag ser framemot att få ta del av dagens material.

  Med vänlig hälsning, BODIL

 4. Bollen fortsatte rulla och det blev ett fruktbart möte. Tänk vad härligt det kan bli när tankar från olika håll möts och visar sig vara så lika!
  Nu skall dagen sammanfattas för att sedan se hur bollen kan fortsätta rulla!
  Tack Bodil för att du ville ta tag i min boll. Det blev inte bara roligt utan roligare. Nu kanske det inte bara kan bli bra, utan helt enkelt bättre!!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

This site is using OpenAvatar based on

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.