86. “Beginning” (12/12)

Hej,

”Beginning” är Kellys tolfte och sista nedslag i ”The inevitable” (jfr min introduktion i blogginlägg 74) bland de teknologiska krafter som han menar oundvikligt förändrar både oss själva, vår tillvaro överlag och arbetslivet.

I avslutningskapitlet ”Beginning” vågar Kelly förutspå att de historiker som lever om några tusen år kommer att referera till vår samtid som att det var nu som den stora början ägde rum. Det var nu som människor kopplade samman sig till ett stort något. Något som ligger över celler och över vävnader av celler. Något som utgör tankens hela sfär. Något som är en global superorganism.

Vi kan givetvis ännu inte se detta stora, men vi kan tala om vad som kommer att bygga upp det: den kollektiva intelligensen hos hela mänskligheten i samspel med den kollektiva intelligensen hos alla ”saker” och med intelligensen i naturen och med alla de beteenden som kommer ur denna helhet. Omfattningen av detta något som Kelly kallar Holos kan anas om man säger att den mänskliga hjärnan har 1012 gånger färre celler än Holos. Lägg därtill att vår hjärnkapacitet förblir ungefär den samma medan Holos kommer att fördubbla sin vartannat år…

Vad/ vem är det då som kommer att skriva koden som gör Holos användbar och produktiv? Vi själva. Varje gång vi klickar på en länk, kommer vi att stärka motsvarande nod i Holos nätverk – Holos programmeras genom att det används. Och alla kommer att använda det, ja, vara i det.

Det här ligger ett steg över det största vi skapat någonsin tidigare: storstäderna. Den här megamegaövergången gör det rimligt att se steget till Holos som en fasövergång. Lite som när is blir till vatten – de är byggda av samma ”ämne” men de har helt olika egenskaper. Sådana övergång sker inte kontinuerligt utan diskontinuerligt. Somliga diskontinuerliga steg har redan tagits, dvs vi har redan börjat byta fas. I det nya tillståndet dominerar inte längre de gamla kulturella krafterna som centralism och uniformism utan i stället ”sharing”, ”accessing”, ”tracking”, etc. Detta kommer naturligtvis att förändra både enskildas liv och organisationers (på alla nivåer).

Embryon till detta stora Holos har nu varit i drift i 30 år utan driftstopp. Jo, visst har det funnits och visst finns det lokala stopp (servrar som inte funkar, nätattacker som slår ut delar, mm), men helheten har funkat. Kelly menar sig inte känna till en enda annan ”maskin” som gått så länge utan driftstopp. Och det kommer den att fortsätta med – hela tiden mot ökad flowing, sharing, tracking, accessing, interacting, screening, remixing, filtering, cognifying, questioning och becoming.

Vad detta har med arbete och arbetsliv att göra? Främst är det nog en uppmaning att höja blicken! Inte fastna enbart i åtgärder som berör arbetsmarknad, arbetslöshet, arbets”givare” och –”tagare”, anställningsformer, löner och pensioner utan också våga titta på vad flowing, sharing, tracking, accessing, interacting, screening, remixing, filtering, cognifying, questioning och becoming  har ändrat, månad för månad. Inrätta ett skuggkabinett på regeringsnivå med uppgift att konkretisera i vad man kan se dessa krafter, vilka effekter de har och vilka åtgärder som behövs och som är möjliga att vidta. Inte slåss mot vindriktningen, acceptera den, dra nytta av den. En fantastisk uppgift för vår samtid – och fullt möjlig. För ungefär som med smältningen av isarna på Arktis och Antarktis, går orsaker och effekter att spåra också innan de stora megavattenflödena kommer.

Allt gott

Bodil

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

This site is using OpenAvatar based on

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.