Ge oss bara redskapen GE OSS BARA REDSKAPEN


Ruth Bauth
är pedagog och tidigare skolledare
Bodil Jönsson är fysiker och professor vid CERTEC
Arne Svensk är civilingenjör med 20 års erfarenhet av omsorgsarbete


Ge oss bara redskapen
vill utmana det otänkbara och göra det tänkbart. De snävaste gränserna sätts ofta av fantasin.
Boken om nya möjligheter till utveckling och inlärning i omsorgsverksamhet och särskola, hemma och samhället.
143 sidor. Färgbilder.
 
ISBN 91-27-05827-1

Natur och Kultur, 1995Engelsk översättning: Just Give Us the Tools

Innehållsförteckning:

Förord

1. De specialkunniga
Sökt: ett nytt ord
Funnet: “specialkunnig"
Tillägnan
Kapitlets nyckelord och tankebudskap

2. Dokumentation
“För att"
Small is beautifull. But not too small
Bildernas och exemplens plats i dokumentationen
Men är det lönt?
Att få sin historia dokumenterad
Kapitlets nyckelord och tankebudskap

3. Exempel som befriar
1.Att fundera över sina rörelseinstruktioner
2.Att försöka förstå föreställningar om döden
3.Att låta duchningsteknik påverka personalval
4.Att bättre förstå en annan människas sexualitet
5.Personliga svagheter och situationsbundna
6.Extrapris, då blir det dyrt!
7.Hur tidsuppfattning kan ge en vägledning om begåvningsnivå
8.Tre starka exempel för eftertanke
9.Tro, hopp, kärlek och rädsla
10.Tobias
11.Väckningen
12.Exempel dokumenterade bara i bild
13.Kapitlets nyckelord och tankebudskap

4. Framtid och historia
IT ismen
Historia
Bilder ur en enskild människas liv
Eftersläpning
Kapitlets nyckelord och tankebudskap

5. Det särskilda och det allmänna
Gemenskap - kulturens kärna
Revir och rädsla
Det personliga och det generella
Kapitlets nyckelord och tankebudskap

6. Teknik som befriar
Äpplen och päron
Strukturering
En befrielse för den specialkunnige
Digitala bilder
Kapitlets nyckelord och tankebudskap

7. Kompetens, utveckling och verksamhetsstrategier
Kompetens
Utveckling
Verksamhetsstrategier
Kapitlets nyckelord och tankebudskap

Förklaringar av vissa begrepp och tekniker

Referenser


Senast ändrad: 10-04-09