Förord

   Bild av Göran Plato. Träd. Symboliserar människan i utveckling.

Bara för att något plötsligt blir möjligt att göra, blir det därmed inte automatiskt vare sig tänk-bart (i ordets sanna bemärkelse) eller gjort. Tankearvet lever kvar, och det är som om redan tankarna på de nya möjligheterna, hur attraktiva de än må vara, kan vara förbjudna. De snävaste gränserna sätts ofta av fantasin.

Med den här boken vill vi väcka din lust att utsätta särskola och omsorgsverksamhet för sådana förändringar som teknikutvecklingen plötsligt gjort möjliga. Boken riktar sig till skolledare och lärare i särskolan, till personal i omsorgsverksamheten, till personalarbetslag, grupper i utbildning och fortbildning, personliga assistenter, föreståndare, tjänstemän, politiker. Och givetvis till anhöriga och enskilda engagerade.

Mycket erfarenhetskunskap sattes och sätts i rörelse av Isaac-projektet. Isaac är ett nytt redskap för utveckling: en personlig elektronisk assistent som provanvänds inom särskola och omsorgsverksamhet i Malmöhus Län. Många av våra exempel är hämtade från det som Isaac-användningen virvlat upp, men man behöver inte vara intresserad av eller ha tillgång till Isaac för att kunna följa resonemangen och själv tänka vidare. Under Isaac-projektet har vi ibland tänkt att det kanske är med människan och erfarenhetskunskapen som med vissa djurarter och deras byten: rör sig inte endera parten, är det eftertraktade osynligt. Isaac har varit osedvanligt bra på att synliggöra förhållanden genom att sätta människor och tankar i rörelse.

Bokens titel är inspirerad, ja, nästan ett plagiat, av en amerikansk klassiker av Henry Viscardi, "Give us the Tools" (på svenska "Ge oss bara verktyg!", översättning finansierad av Stiftelsen Svenska Kommittén för rehabilitering). "Give us the tools" handlar om hur en grupp handikappade människor gjorde sig produktiva genom att skaffa sig verktyg, och hur detta i sin tur ledde till en fascinerande utveckling mot ökat människovärde och oberoende.

Formen i boken är ofta samtalets - vi återger samtal med varandra och med andra, främst personal. Förhoppningen är att boken i sin tur skall leda till nya tankar, samtal, studiecirklar och verksamhetsutveckling. För att underlätta detta avslutas varje kapitel med en uppräkning av kapitlets nyckelord och tankebudskap.

Vi tackar alla dem som bidragit med sina exempel i den här boken. Ett speciellt tack går till er som läst, förhandskommenterat och påverkat manus: Kerstin Karlsson, Gösta Magnusson, Göran Plato, Inga Richard-Olsson, Elisabeth Taylor och Eva Wensmark. Vill du själv bidra till att sätta ny och gammal kunskap i omlopp, blir vi glada för brev under adress:

 

CERTEC, (Centrum för Rehabiliteringsteknik)        
LTH (Lunds tekniska högskola)
Box 118
221 00 Lund

Lund hösten 1995

FörfattarnaFörordets nyckelord och tankebudskap

Boken visar tekniska möjligheter i sitt sammanhang.

Den visar verksamhetsexempel som virvlats upp av Isaac-användning.

Den vill utmana det otänkbara och göra det tänkbart. Nu när det faktiskt är möjligt.

Den vill sätta människor och kunskap i rörelse för att göra kunskapen synlig.

Och framför allt - den vill väcka din lust att utsätta er verksamhet för förändring.

 


Nästa kapitel

Bokens innehållsförteckning