Förklaring av vissa begrepp och tekniker

ARTIFICIELL INTELLIGENS (AI) är ett kunskapsområde som är minst lika svårdefinierat som intelligens i sig. AI skiljer sig från naturlig intelligens genom att den baseras helt på teknik för beräknings- och tankeprocesser.
AI kan enklast definieras genom vad man arbetar med inom området, t ex expertsystem, robotstyrning, vision (artificiellt seende), naturligt språk och taligenkänning, maskininlärning, problem- lösning och spelprogram.

EXPERTSYSTEM är datorprogram som kan rekommendera beslut eller ställa diagnoser utifrån i systemet lagrad kunskap (vilken sam- tidigt hela tiden kan byggas upp).

EXPERTSYSTEM SVARNE, utvecklat på CERTEC, är ett tankestöd i våldssituationer för personal till specialkunniga.

ISAAC är ett redskap för utveckling, en elektronisk personlig assistent som man alltid kan ha med sig. Den handburna delen och dess elektronik ryms i en axelremsväska. Man kan använda Isaac dels som vanlig dator (med pekskärm) och dels som telefon, kamera, positionsangivare och för att trådlöst skicka bilder.

SAMBANDSCENTRAL. Genom Isaac kan användaren utöka sina revir, mentalt och geografiskt. När Isaac-användaren vill, skall hon alltid kunna komma i kontakt med en människa hon känner. Denna människa är den viktigaste delen av "sambandscentralen" vilken i övrigt består av en dator med specialprogramvara och modem. Från sambandsdatorn kan man kommunicera om bilder, som Isaac-användaren skickat, om frågor som hon har, hon kan få veta var hon är etc.

>>Tillbaka

Bokens innehållsförteckning