Exempel som befriar

1.Att fundera över sina rörelseinstruktioner
2.Att försöka förstå föreställningar om döden
3.Att låta duchningsteknik påverka personalval
4.Att bättre förstå en annan människas sexualitet
5.Personliga svagheter och situationsbundna
6.Extrapris, då blir det dyrt!
7.Hur tidsuppfattning kan ge en vägledning om begåvningsnivå
8.Tre starka exempel för eftertanke
9.Tro, hopp, kärlek och rädsla
10.Tobias
11.Väckningen
12.Exempel dokumenterade bara i bild
13.Kapitlets nyckelord och tankebudskap


Isaac-projektet har lett till att exempel efter exempel berättats av deltagande personal. Det konkreta nya kan vara ett sätt att ge tanken fart och inspirera till ett botaniserande i egna erfarenheter. Tankar hämtades ur konkreta händelser och kunde i bästa fall ge samband mellan dem. Erfarenheten behöver tankarna för att kunna leda vidare. Beroendet är ömsesidigt.

Tankar når inte långt utan erfarenhet, Erfarenhet når inte långt utan tankar.


Alltför ofta förpassas erfarenhetskunskapen till en av två otillfredsställande platser: att bara stanna hos den enskilda individen respektive att spjälkas upp i skilda expertkunskaper. Det förra är slöseri med resurser. Det senare är otillfredsställande och farligt om det blir allenarådande. Expertkunskap är formulerad inte bara på ett annat språk utan framför allt av människor med begränsad egen erfarenhet av omsorgspersonalens vardag.
Tänk t ex på Stina som arbetar i en gruppbostad. Hon är mycket skicklig i sitt arbete och kommer med åren på mängder av praktiska metoder som fungerar bra. Hur får andra kollegor del av Stinas erfarenhet av hur man t ex kan bemöta självdestruktiva beteenden? Det är inte rimligt att alla de hundratals anställda, som arbetar med människor som är självdestruktiva, skall behöva börja från början och leta efter metoder. Vad som skulle behövts var att Stinas erfarenhet fick möta Lisas och Pelles till en handfast vardagens teori som går att använda mer generellt. För närvarande är det nog så att Stina i bästa fall berättar för ett fåtal kollegor och för psykolog och kurator. Psykologen och kuratorn träffar hundra Stinor. De kan i slutänden kondensera den kunskap de fått fatt på, och försöka berätta den. Men de berättar den på sitt språk, ett språk med andra begrepp och teorier än vardagens. Vill man införa teknik duger inte detta främmande språk. Tekniken hör hemma i den handfasta praktiken. 
Inom ett fält som omsorgens, där både erfarenhetskunskapen och expertkunskapen handlar om människor vars världar vi endast delvis har tillgång till, kan språkförbistringen bli total. Nästan som i historien (skrönan?) om forskaren som vid en middagsbjudning på sin bordsdams enträgna begäran skulle "förklara" relativitetsteorin:

  "En blind och en seende gick en mycket varm dag längs en landsväg.
  Den seende utbrast: 'Bara jag hade ett glas mjölk! '
  Den blinde: 'Jag vet vad ett glas är, men vad är mjölk?'
  Den seende: 'Mjölk, det är en vit vätska.'
  Den blinde: 'Jag vet vad en vätska är, men vad är vit?'
  Den seende: 'Vit, det är färgen på en svans fjädrar.'
  Den blinde: 'Jag vet vad en fjäder är, men vad är en svan?'
  Den seende: 'En svan är en fågel med böjd hals.'
  Den blinde: 'Jag vet vad en fågel är, men vad är böjd?'
  Den seende tog då den blindes arm, sträckte ut den och sa: 'Detta är rakt.'
  Därpå böjde han den blindes arm: 'Detta är böjt.'
  Varpå den blinde jublande brast ut: 'Nu vet jag vad mjölk är'."

Inte fick den blinde mannen i historien veta vad mjölk var, och inte lärde sig bordsdamen någon relativitetsteori på kuppen. Tankar når ju inte långt utan erfarenhet. Men där erfarenheten finns, där kan exempel leda till exempel, till mönster och trygghet. 
I detta kapitel lyfter vi fram ett dussin exempel som enligt vår erfarenhet leder vidare. Våra skäl till att välja just dessa 12 exempel ser du kanske inte förrän du kommer till sammanfattningen vid kapitlets slut. Men du hittar kanske ett annat mönster?

 

Till innehållsförteckning

1. Att fundera över sina rörelseinstruktioner

  "En kvinna ur personalen stod inne på toaletten med en omsorgstagare och försökte få honom att dra upp byxorna. Han var döv, så hon pekade på byxorna där de låg på golvet. Inte en min av förståelse. Hon försökte igen att peka ner på byxorna. Inte en rörelse. Då fick hon ett hugskott och pekade på byxorna och därefter uppåt. Belöningen blev inte bara att han drog upp byxorna. Han log dessutom, vilket är mycket sällsynt."

När den här historien berättades, kom en annan föreståndare på hur hon ute i skogen försökt få en specialkunnig man att kliva över buskarna vid sidan av stigen och gå fram till henne. Han förstod inte, så hon lyfte på benet för att visa. Han förstod inte. Hon lyfte åter benet. Han förstod åter inte. Till slut tog hon ett riktigt kliv framåt med högt ben. Då förstod han genast och klev över busken. Bara för att historien om byxorna på golvet kom fram så aktualiserades också exemplet med klivet över buskarna. Precis som radioskämtarna kom man att byta historier. Den ena upplevelsen kunde kedjas in i den andra och blev i just detta fall till en enkel levande teori: iaktta dig själv och syna hur (o)logiskt ditt budskap är när du försöker visa en annan människa ett rörelsemoment!

 

Förvirrande vägskyltar.

Ger denna skylt främst en känsla av vägledning
eller förvirring?

 

 
Till innehållsförteckning

2. Att försöka förstå föreställningar om döden

Att peka ut rörelseriktningar och stegrörelser är egentligen relativt enkelt. Tänk då så mycket svårare det är med sådant som vi själva tvekar inför. Vårt förhållningssätt till döden t ex. Specialkunniga människor ser ofta döden mer konkret än vi och får därför både större och mindre problem:

  "En arbetstagare på ett dagcenter dog nyligen. En kvinna som känt honom undrade när statyn av mannen skulle komma, och var den skulle stå. Hon hade föreställningen att kroppen efter döden skulle vara inmurad i en stenstaty. Hon vet att kungar 'står staty' i Stockholm. " 

  "Mamman till en av mina elever dog plötsligt. Han visste att hon var död, men två dagar senare satt han och ringde till mammans kortnummer hela kvällen. När jag kom dit var han mycket angelägen om att mammans kortnummer skulle bort. Han kunde naturligtvis inte föreställa sig hur det såg ut i andra änden av tråden. Fast han visste att hans mor var död så skulle det kanske kunna hända att han fick tala med sin mor när han slog hennes nummer? Han måste på något sätt få veta vad som gällde."

Tillsammans kan dessa exempel leda till mer generella antaganden om att specialkunniga människor gör sig egna föreställningar om vad det är att vara död. Föreställningar som är helt bundna till kroppen och som de ibland kan behöva hjälp att testa.

 

Till innehållsförteckning

3. Att låta duschningsteknik påverka personalval

  "På mitt elevhem brukade vi försöka se till att de sökande kom till elevhemmet när ungdomarna var hemma. Sara, en av eleverna, brukade då ta den arbetssökande i handen och dra in henne i duschrummet. Väl inne i duschen klädde Sara raskt av sig och krävde att få bli duschad. 
  Detta gjorde många sökande lite perplexa, och de kom ut och frågade om det var OK att duscha Sara mitt på eftermiddagen. Vi sa att det var helt i sin ordning. Efteråt brukade Sara komma ut med en dyblöt sökande. Med miner och ljud visade hon vad hon tyckte om vederbörande. Att det var hennes sätt att testa de arbetssökande fattade jag naturligtvis inte direkt. Men efter ett antal duschningar såg jag ett mönster i Saras handlande och förstod hur fiffig hon egentligen var. 
  Just när det gäller att hjälpa till med duschning visar vi verkligen vad vi går för som vårdare, och det hade Sara upptäckt. 'Låter hon mig känna temperaturen på vattnet innan hon ställer mig under duschen? Sätter hon på sig plasthandskar eller till och med dubbla plasthandskar? Använder hon tvålen eller tvättlappen? Tvättar hon hårt eller är hon mjuk på handen? Ser hon till att jag inte får schampo i ögonen? Hur gör hon när hon tvättar mig mellan benen - verkar hon besvärad? Är hon rädd att själv få vatten på sig? Verkar hon tycka det är mysigt att tvätta mig eller ser hon det mer som någon slags hygienisk tvångskommendering? Såg hon till att handduken låg på elementet, så att den var varm när jag skulle torka mig?' Dessa frågor och många fler tror jag att Sara fick svar på därinne i duschrummet. Det var detta som låg till grund för hennes minspel efteråt. 
  Tyvärr gjorde de arbetsrättsliga lagarna att vi inte alltid kunde ta den person som Sara rekommenderade. Jag försökte i alla fall alltid väga in hennes åsikt. Med facit i hand kan jag säga att Saras duschtest för det mesta var mer rättvisande än våra vanliga urvalsinstrument. "


 
Till innehållsförteckning

4. Att bättre förstå en annan människas sexualitet

Varje kväll innan han går och lägger sig ritar en specialkunnig man en bild av en kvinna i naturlig storlek. Sedan tar han papperet med sig i sängen. På morgonen när han vaknar knölar han in "henne" i garderoben. Hon är förbrukad. Nästa kväll gör han en ny teckning. Han varierar kvinnans utseende. Ibland är hon mullig och klädd i klänning, ibland smal i kortkort. Ibland har hon punkfrisyr, ibland är hon långhårig.

Specialkunnig med teckning i naturlig storlek av kvinna.

Den här teckningen är gjord och använd av en specialkunnig man.


Vår sagesman trodde att mannen kanske tröttnade på att ha samma hela tiden. Är han nöjd med sina pappersdockor, tror du, eller signalerar han att han söker stöd för ett bättre sexuellt liv? En av dem som kommit i kontakt med CERTECS expertsystem Svarne , vilket försöker strukturera och vara till ett tankestöd i våldssituationer, inspirerades till att på motsvarande sätt försöka strukturera tankar om sexualitet. Han trodde att en sådan strukturering av tankarna skulle kunna förbättra omvärldens möjligheter att stötta specialkunniga människor i deras sexualliv. "Det sexuella" är ingen enhet, menade han. Det rymmer:
 
Behov av vänskap och trygghet. Dominerar detta, är omgivningens uppgift att krama och smeka och gosa och över huvud taget skapa en tillåtande atmosfär. 

Önskan till onani. Då handlar det om att ge tillfälle till att drömma och titta och att tillåta ensamhet, dvs. ett helt motsatt personalförfarande jämfört med förra punkten, "behov av vänskap och trygghet". 

Önskan att gifta sig, att bo tillsammans med någon annan. Då kanske det mycket handlar också om en vilja att reda sig sitt bo. Praktiskt kan här personal ge mycket stöd. 

Önskan att skaffa barn. Är det så att man för detta också behöver samlagshjälp kan motstridiga viljor hos omgivningen komma att kollidera. Ingen kan dock ha förlorat på att önskan att skaffa barn medvetandegjorts och skilts från t ex önskan att onanera. 


Sens moral: också vad gäller sexualitet är det viktigt att dela upp, att komma under ytan, att försöka förstå vad det egentligen handlar om. 
Ännu viktigare sens moral: man måste bry sig om att specialkunniga människor får möjlighet till ett vettigt känsloliv över huvud taget. 

En gång, när Arne Svensk var ny som föreståndare, ringde en mamma till honom och var ledsen över att hennes dotter Lena, som hade sällskap med Sven i Lund, nu måste flytta. Det fanns nämligen en administrativ regel som sade att man måste flytta tillbaka till sin hemkommun när man var klar med särskolan. Nu var Lena 21 år och skulle tillbaka till Eslöv. Det ville hon absolut inte - hon hade både pojkvännen och hela sin bekantskapskrets i Lund. 
Alla som kände Lena och Sven förstod att deras förhållande skulle tyna bort om hon flyttade de två milen till Eslöv. Båda skulle ha svårt med telefoner och klockor och busstider och tågtider och allt annat som har med kommunikationer att göra. Redan att träffas i Lund krävde medverkan av personal i de båda gruppboendena. Rätt ofta blev även kamrater i boendet involverade eftersom personalen inte kunde göra något med bara Sven eller Lena. 

De som ville hjälpa Lena och Sven försökte på mängder av konferenser att peka på det orimliga i att någon slags paragraf i praktiken skulle få bryta ett förhållande mellan två personer som tyckte så mycket om varandra. Andra höll emot och menade att man överskred gränserna för personalrollen om man lade sig i kärleksaffärer. "Det får dom minsann sköta på egen hand, för det får alla andra", sade en lärare. Precis som om kärleken skulle kunna få en att förstå klockan bättre eller begripa busstidtabellen. 
Till slut blev det ett lyckligt slut på den här historien. De kunde flytta ihop, och allt blev så bra, så bra. Historien förtjänar dock att hållas vid liv och stämma till eftertanke.

 

" Tänk så ensam ensamheten skulle bli, 
om alla vi ensamma kom samman!"

TEXT PÅ EN GAMMAL AFFISCH

 

Till innehållsförteckning

5. Personliga svagheter och situationsbundna

Ibland kan exempelsmattrande börja i samband med handledning av personal. Alla inblandade kan ha hållit tyst om en känsla av att de är satta att göra något som de egentligen inte begriper eller kan. Så säger någon: "Jag klarar inte av att jobba med honom när han är så ledsen". Då lossnar banden på alla andra samtidigt, exemplen skvalar och man kan bli varandra till mycken hjälp. 
Det gäller att försöka skilja mellan personliga svagheter och situationsbundna. Annars vågar ingen prata, annars känner alla sig dumma. Vissa områden brukar vålla mer problem än andra för specialkunniga människor (och därmed också för personalen). Dit hör dels pengar, dels tid. Därför följer här två exempel på hur man kan tydliggöra penga- respektive tidsuppfattning.


 
Till innehållsförteckning

6. Extrapris, då blir det dyrt!

Nedan återges vad två personer (B och C) svarar, då A (Arne) frågar dem om pengar.

  A: Måste man betala för maten?
  B: Ja, det tror jag man gör.
  A: Betalar man för vatten?
  B: Ja, något lite tror jag man gör.
  A: Varför betalar man för saker och ting?
  B: Ja, det är svårt att säga, men det måste man ju göra.
  A: Försök!
  B: Det måste man göra för man skall ha det ihop med allihopa.
  A: Varför måste man betala i affären? Varför kostar t ex mjölken pengar?
  B: Ja, mjölken kostar, för den hjälps vi åt och dricker ju.
  A: Men om man bor helt ensam, varför måste man då betala?
  B: Jo, men det är väl för han är ena måste han ju betala för sig.
  A: Varför kan inte mjölken vara gratis?
  B: Ja, det får man inte i dag.
  A: Ja, men vissa saker behöver man inte betala för, t ex att gå över en gräsmatta. Vad är det för skillnad?
  B: Ja, det kan man fråga sig vad det är för skillnad. Det kostar kanske ingenting att gå över en gräsmatta. Det beror sig på om det är en gång att gå på.
  A: Varför är luft gratis?
  B: Ja, det kan man fråga sig. Det är för att den är så varm, luften. Den värmer ju när det är sommar.
  A: Varför är den gratis när den värmer?
  B: Ja, säg det.
  A: Varför är vissa saker gratis, och varför kostar vissa pengar?
  B: Vissa saker kostar pengar, för man måste handla ju. Sen luften är en annan sak. Det är ju för att det är energi och sånt. All ström kommer från Barsebäck.
  A: När ni betalar, går det då till Barsebäck?
  B: Ja, det vet jag inte om det gör, ju.
  A: Vad betyder egentligen "Det här är gratis"?
  B: Ja, säg det.
  A: Betalar man mycket eller lite pengar om det är gratis?
  B: Ja, gratis kan det inte vara, för det är dyrt ju. 
  A: Betalar man något om det är gratis?
  B: Ja, jag vet inte hur det är med det.
  A: Vad tror du?
  B: Ja, man måste betala om det är gratis.
  A: Vem bestämmer i affärerna vad det skall kosta?
  B: Säg det, det är svårt att säga. Det är nog de högre mynderna.
  A: Ska en cykel kosta mer än mjölk?
  B: Ja, det är ju med alltihopa, för det är omsen och alltihopa, ljus och bakljus och generator och alltihopa, och det är dyrt och växel. Det är dyrt i dag.

Och så här svarade "C":

  A: Har du egen bankbok?
  C: Nää. Jag har såna där lappar man kan fylla i själv. Checkar.
  A: Kan du fylla i dem själv?
  C: Ja.
  A: Men om du skriver fel, t ex att du vill ha ut en million, får du det då av banken?
  C: Jag vet inte det.
  A: Men pengarna, hur mycket skriver du att du vill ta ut?
  C: Tre!
  A: Vad menar man med att saker är dyra?
  C: Allting är dyrt.
  A: Men vad är dyrt?
  C: Momsen och bensinen kan vara dyr.
  A: Men vad menar man egentligen när man säger att det är dyrt?
  C: Då behöver man inte handla.
  A: Säg något som är billigt.
  C: Fiskpinnar och pommes frites.
  A: Säg något som är dyrt.
  C: Läsken.
  A: Finns det något som är dyrt här i din lägenhet?
  C: Jag kommer inte på det nu.
  A: Är det något som är billigt här i lägenheten?
  C: Man ska betala den.
  A: Är du rik eller fattig?
  C: Rik.
  A: Maten på jobbet, betalar du den själv?
  C: Ja, 36.
  A: Tjänar ni lika mycket på jobbet allihopa?
  C: Ojaa.
  A: Så chefen tjänar också 4 000 kr?
  C: Ojaa.
  A: Kostar kärlek något?
  C: Ha, ha, ha, ha. Kärlek! Det gör det inte heller!! Ha, ha, ha.
  A: Vad är det som är bra med att mamma och pappa sköter dina pengar?
  C: Jag betalar resten själv, och sen betalar dom resten till mig. Annars blir det rent för mycket att hålla reda på.
  A: Är du rädd för att tjuvar skall ta dina pengar?
  C: Ja, det är jag, du. Dom här uppe! Har inte fått tillbaka mina pengar än. De tiggde. Jag sa att jag skulle ha dem själv, men de ville låna.
  A: Vad gör man när man lånar?
  C: Då säger man bara Nix, icke 5 öre!
  A: Vet du vad grejorna kostar, om du tittar på prislapparna i affären?
  C: Inte riktigt. Man skall prisa det. Först då kan man se vad det kostar.
  A: Om det är röda lappar på varorna, vad betyder det?
  C: Då är det dyrt.
  A: Varför är det dyrt med röda lappar?
  C: För då är det EXTRAPRIS!!!

Utan närsamtal enligt ovan är det troligt att omgivningen missförstår många av de specialkunniga människornas problem med pengar.

 

Till innehållsförteckning

7. Hur tidsuppfattning kan ge en vägledning om begåvningsnivå

Det finns många exempel på hur teknik kan göra personalens arbetsuppgifter annorlunda, mer utmanande och mer spännande. Här skall vi ge ett exempel på hur man kan använda expertsystem  som hjälpmedel vid bedömning av begåvningsnivå.
Med en relativt liten arbetsinsats (som projektarbete i en Certec-kurs i rehabiliteringsteknik) gjorde två studenter, Per Flock och Kjell Jönhede, ett försök att använda ett expertsystem för analys av hur specialkunniga tänker om tid. 
De skickade ut en enkät med frågor om tid till åtta dagcenter i Malmöhus läns landsting. Enkäten bestod av 21 frågor som den specialkunnige personen skulle besvara. Personalen fick instruktioner om hur enkäten skulle gå till och skulle också på enkätens sista sida ange om han/hon ansåg att den utfrågade begåvningsmässigt stod på B- eller C- nivå (enligt G Kyléns definition), dvs. om personen var måttligt eller lindrigt utvecklingsstörd. 

Svarsfrekvensen var mycket hög och enligt personalen hade de som svarat upplevt enkäten som rolig och spännande. Det märktes också på de enkäter vi fick tillbaka. Alla frågor var besvarade, dvs. man hade inte tröttnat under ifyllandet. 
Vi tog ut en viss andel av frågesvaren och lät dem lära upp expertsystemet. Detta skapade en bild (med viss variationsrikedom) av att "så här svarar en person på B-nivå på denna fråga". Sedan använde vi de återstående enkäterna till att testa expertsystemet: räcker verkligen de enkla frågesvaren till för att ge samma begåvningsbedömning som den som personalen har? Det visade sig att expertsystemet gjorde samma bedömning som personalen i 22 fall av 26, dvs. att det fanns en 85-procentig träffsäkerhet. 
Det går naturligtvis inte att dra några långtgående slutsatser av ett så här enkelt och kort projekt, men några svar tycker vi ändå att vi fått:

 • Att expertsystem verkar vara ett bra instrument för att leta upp de mest särskiljande frågorna inom ett visst område. 
 • Att expertsystemet hade en relativt hög träffprocent när det gällde enkäter där begåvningsnivån hölls hemlig för systemet. 
 • Att expertsystemet har varit förhållandevis lätt både att ta fram och att hantera.


Vi nådde genom expertsystemet fram till två frågor som verkar vara de som är de mest särskiljande när det gäller begåvningsnivå.

Skylt på sommaren: Sandas och snöröjes ej. Alla frågor (och svar) behövs inte. Åtminstone inte alltid. 
På sommaren är inte sandning så viktigt. 
Och i vår enkät visade sig två frågor ensamma vara nästan helt utslagsgivande.
Om man nu gör liknande enkäter för uppfattningar om respektive rum, orsak - verkan, kvantitet och kvalitet så borde man rimligen även inom dessa områden kunna finna de mest kritiska frågorna. Genom att sammanställa de särskiljande frågorna inom varje kategori till en enda enkät skulle man då kunna få fram ett testinstrument som kan vara snabbt och enkelt användbart för personal i boende eller på arbetet. 
Ett sådant skulle vara mycket värdefullt. Erfarenhet säger att personal i alltför hög grad gör sin bedömning utifrån vad personen i fråga presterar i rutinuppgifter, och att han därför systematiskt hamnar högre upp på skalan än han skulle göra om man utgick från hur han handlar eller tänker i obekanta sammanhang. 
Att genom expertsystem ta fram ett vardagstest handlar inte om att ersätta psykologer när det gäller att göra begåvningsbedömningar. Testet skall bara hjälpa personalen till en så realistisk bild som möjligt av personens kognitiva förmåga så att man därigenom kan ställa krav på rätt nivå. Genom de reaktioner (i huvudsak positiva) vi fått från personal som hjälpt till med enkäten kan vi dra vissa slutsatser, bland annat att den inneburit en hel del aha-upplevelser för dem som deltagit. T ex: "Jag blev jätteförvånad att hon inte visste svaret på den frågan, jag var säker på att hon kunde det. "

 

Till innehållsförteckning

8. Tre starka exempel för eftertanke

Vissa exempel har ett sådant djup att de liksom drabbar en. Starka känslor är inblandade. Man glömmer dem aldrig, man bearbetar dem ofta. De dyker upp i ens inre i olika sammanhang och bör få stå för sig själva som något som man behöver bearbeta, något som kräver eftertanke, något som förskräcker men också som något som kan ge stöd, inspiration, tröst och vilja att hjälpa en medmänniska. Både genom ökad inlevelse och ökad kunskap.

  " Compassion without knowledge is meaningless. 
  Knowledge without compassion is dangerous. "

  Victor Weisskopf, amerikansk teoretisk fysikerVi vill förmedla tre sådana starka exempel: ett från en mamma, Annika Ärvström, ett från specialläraren Barbro Lindberg och ett från en då nybliven föreståndare, Arne Svensk, på ett elevhem.

 

Till innehållsförteckning

9. Tro, hopp, kärlek och rädsla

Nedanstående berättelse är skriven av Annika Ärvström, mamma till Jonas:


En episod i december 1993 

  Jag förberedde precis allting. Ställde alla kryddburkarna med etiketterna utåt. Plockade undan allting, stängde alla skåpluckor ordentligt, såg till att alla hakarna på fönstren var påhakade åt alla håll. Ställde våra skor parallellt och med skosnörena åt rätt håll. 
  Storebror Kinta hade gjort i ordning den sedvanliga makaronimiddagen och tänt levande ljus. 

  Egentligen var jag inombords väldigt orolig inför den här helgen. Hade haft ångest under flera dagar, eftersom jag visste att Jonas och jag skulle vara helt ensamma under större delen av helgen. Trots min oro hoppades jag mycket att vi skulle klara hemmavistelsen bra. 
  Jag känner, då färdtjänsten kommer med Jonas, att nu har vi försökt göra allt för att han skall bli nöjd. 

  Jonas kommer in, ställer sin väska på den ordinarie platsen. Tar av sig och ser rätt belåten ut.
  Mina söner och jag sätter oss för att äta makaronimiddagen. 
  Helsike - jag har dukat med bestick som Jonas tycker är helt fel. Han samlar ihop besticken, går till lådan och byter ut dem. Irritationen börjar komma och "levande ljus - det hör väl inte till min värld", tycks Jonas tänka. Den här dagen är det inte ens bra med makaroner. Detta bådar illa! Förhållandevis fridfullt ända tills vi dukar av. Jonas lämnar alltid efter middagen sin tallrik till mig för att jag skall lägga den i disken. 
  Nu gör jag en generaltabbe igen. Storebror tar tallriken och det blir så fel, så fel. Det skall ju mamma Annika göra. Varför kan jag inte ha ett sjätte sinne och inte hamna i sådana här onödiga situationer? 

  Det dåliga humöret är nu ett faktum, och storebror ger sig av som planerat. Kinta har ännu inte förstått hur oerhört rädd jag är för att vara ensam med Jonas. Vilken mamma vill frivilligt erkänna att hon är rädd för sin 14-årige son och inte klarar av honom? 
  Nu är sanningens ögonblick inne. Jonas och jag är helt ensamma! Försöker få Jonas att lägga pussel och måla m m. Han bara blänger på mig med sina intensivt gröna ögon och lägger tillbaka sakerna där de skall vara. 
  Jag känner en annalkande fara och är mycket noga med att inte vara inträngd i ett hörn eller vända ryggen mot Jonas. Försöker visa mig lugn - men Jonas är som om han vore utrustad med känselspröt. Han genomskådar mig omedelbart och ser hur rädd och otrygg jag är. 
  Prövar nästa säkra kort. Godis och läsk framför TV-n. Jonas verkar till en början rätt nöjd. Han lägger upp mina fötter parallellt på soffbordet och utrustar mig med en tidning. 
  Härligt - en viss känsla av harmoni och lugn infinner sig. Hoppet finns att vi skall klara av den här kvällen bra. 
  Plötsligt ringer telefonen - inte bra! Av olika skäl är jag tvungen att svara. Det är en vän som ringer, och jag har svårt att snabbt nog avsluta samtalet. Jag går omkring och talar i min trådlösa telefon.

  Då säger det bara pang, och det blixtrar till i mitt huvud. Jonas slår ner mig. Jag trillar handlöst i golvet och slår i bakhuvudet ordentligt. Tuppar av en kort stund och vaknar av att Jonas står och sparkar mig rakt i ansiktet. Kan ta mig upp och får efter möda tag på Jonas lugnande medicin. 

  Efter en stund blir Jonas mycket ledsen. Hans tårar sprutar omkring honom blandade med mina egna. Så ledsna och olyckliga både Jonas och jag är. Går och tittar mig i spegeln. Ingen skönhet precis. Fläskläpp och diverse stora utgjutningar i huvudet. Men de synliga skadorna är ingenting mot de själsliga. Usch, så ledsen, misslyckad och ensam jag känner mig! 
  En av mina vänner ringer upp. Den vännen kan inte hjälpa mig nu, men en annan gång ... Helt desperat ringer jag till Jonas korttidsboende, men de kan inte ta emot honom utan tycker jag skall begära polishandräckning till barnpsyk. Det kan jag inte! Jonas skulle må jättedåligt, och jag skulle få mina trasiga nerver ännu mer totalhavererade. 

  Jag talar med Jonas trots att jag alltför väl vet att han är döv. Jag säger: Min son - det finns bara du och jag just nu i hela världen. Vi har ingen - inte en enda människa finns nu - men kanske sen eller en annan gång.


  Våren 1994

  Jag blev efter den här händelsen som ett skakande asplöv varje gång Jonas var hemma. Vår kurator talade med försäkringskassan och framförde en begäran om personlig assistans för Jonas enligt LSS. Svaret blev nej! Orsaken var att försäkringskassan inte ansåg Jonas tillräckligt handikappad! Jonas är autistisk, döv, utvecklingsstörd, självdestruktiv och aggressiv mot sin omgivning ...

  Tack och lov förstod handikappsekreteraren i vår kommun hur allvarligt läget var efter att ha träffat personal från korttidsboendet, Jonas och mig. Jonas blev beviljad personlig assistans under varannan helg. 

  Vår tillvaro har varit svår. Jonas har mått dåligt och varit mycket aggressiv. Han har slagit hårt på både mig och sin bror. Personalen på korttidsboendet har efter många och hårda strider med Jonas blivit ganska slutkörda.
  Min målsättning har varit att jag skulle klara av Jonas åtminstone tills han fyller 16 år och därefter med gott samvete kunna lämna honom till gruppboende och få ha känslan av att jag gjort ett bra "arbete".

  Hård blev den sanning som kom fram i mitt mentala sinne. Lyckats bra - nej - inte alls! Jag klarade inte målsättningen. Jag orkade inte mer! Mina resurser var slut! Mitt psyke var slut! Jag kände mig totalt misslyckad som mor till Jonas.
  Det var en mycket smärtsam process att fatta beslutet: Jonas kan inte längre bo kvar hos mig.

   

Till innehållsförteckning

10. Tobias

Barbro Lindberg, barnpsykolog och speciallärare, har skrivit följande novell (finns tidigare publicerad i Tobias och fem andra noveller, Informationstjänsten vid Jämtlands läns landsting) :

  När man talar om attityder mot utvecklingsstörda och om de utvecklingsstördas rättigheter, är det inte i första hand de gravt förståndshandikappade eller de flerhandikappade man väljer som exempel. Men dessa människor finns också, och de är många. Tobias är en sådan pojke.

  Du ska få en saga av mig.

  Den handlar om en pojke som levde sina år i en säng, och som man genast när han föddes visste att han skulle dö alldeles snart för hans skador var så omfattande, som man sa, och därför var han just inget att satsa på heller, man sa faktiskt så.
  Och det är sant att det inte syntes mycket att han levde, och när han dog visste man det knappast heller först. Men när han levde så var han levande och han levde på och levde på och han blev två år och flera dagar, och utifrån kanske det inte syntes men inuti visste han en hel del, i alla fall så mycket att jag inte räcker till att berätta mer än en del av allt han visste.

  Han visste stillhet till exempel.

  Han visste stillhet och han visste rörelser, inte rörelse från honom själv så mycket, men han visste att det fanns rörlighet och stora och små rörelser, det fanns ett framåt där luften kom mot honom, mot honom, mot honom, och det fanns ett runt, där luften snurrade med eller mot men bara på ena sidan. Han visste att det fanns ett fram och tillbaka, där luften var mot, med, mot, med. Både framåt och framochtillbaka kunde vara jämnt eller knyckigt, men om framochtillbaka var jämnt var det som en rytm överallt, i hela, mjukt gungande, vaggande, det var bäst, bättre än stilla.
  Det kunde vara kombinationer också, kombinationer av rörelse och stilla, fram och tillbaka, upp och ner, hit och dit, och rörelserna kunde vara i olika delar av honom eller i hela.
  Olika rörelser hörde ihop med varann och olika rörelser hörde ihop med bestämda skeenden, han kunde många. Han visste att där, upp i luften och ner platt på kalla hårda hörde ihop med vått utanpå och att ett skal togs av och att ett annat sattes på, och det var torrt. Och där visste han, när länge rakt fram och sedan upp, och ner i mjukt men ändå lutad, hörde ihop med smak och lukter och fyllnaden inuti. Och han visste att det var då man skulle öppna den, då den blev full av varm smak, han visste inte när eller slut, men han visste ibland och kanske. Och han visste snart att om man öppnar den någon annan gång, någon annanstans: inte. 

  Han visste tid, på sätt och vis visste han tid.
  Han kunde vänta.

  Han visste här och hemma, det var tillbaka igen, det var det mest välkända, hans egen doft, och varmt och mjukt under och ovanpå nästan hela, ibland hände det att han kände något hårt åt ena hållet, men bara ibland, det fanns inget mönster.
  Alla andra platser var; där.

  Han visste mörker.

  Han visste att det fanns mörker, men det fanns ljus också, det fanns ett grått som kom med jämna mellanrum, och det fanns ett runt gult, runt gult, som bara kom ibland. När det kom spände han nacken som för att lyfta huvudet närmare, men han kunde inte det. Han visste inte när det runda gula skulle komma, men efteråt kom det alltid mörker, aldrig grått. När det var borta hade han ingen bild av det inuti, eller ord, eller tankar, men när det kom kände han genast igen det och visste.

  Han visste dofterna.

  Dom flesta dofterna hörde ihop med smaken och fyllnaden inuti, men det fanns andra som hörde ihop med avskalandet och det våta, och det fanns andra med, han kunde många dofter. Olika dofter hörde ihop med olika platser, som var rörelser, som var fort eller länge, och hastigt eller långsamt, och olika dofter hörde också ihop med varmt eller kallt, mjukt eller hårt, jämnt eller stötigt.
  Det fanns en lukt som hörde ihop med nära, omsluten, mjukt, varmt, långsamt, vaggande och den kom inte i ojämna pustar utan strömmade varm och jämn emot honom, han kunde trycka sig lite närmare, den var bäst.
  Den kom inte så ofta men när den kom visste han genast och det var då han log.
  Ja, han visste beröringar. Mjuka och varma och torra, våta smekningar över hela, hårda korta kalla nyp som tog bort lukten och andan när han inte ville öppna, för det hände också. Han visste hur han skulle göra sig stel och han kunde göra sig lite mjukare också.

  Det fanns inga ljud.

  Det fanns darrningar och stötar och häftiga ryck, och långt i förväg kunde han veta att snart är det rörelse eller beröring, han kunde veta vått i förväg, och rädd och glad, och hungrig, det kom emot honom över golvet.
  Det fanns dofter och vibrationer och ytor som han visste men inte kunde placera, dom fanns, dom var vana men utan mönster och sammanhang, dom hörde inte ihop med något, dom gjorde inget med honom och dom betydde ingenting.
  Han brydde sig inte om dom. Först hade han kanske varit undrande, eller nyfiken eller rädd, men sedan brydde han sig inte om dom.
  Det fanns det som var vant och det han kände igen, och ibland fanns det sådant han inte kände igen, men det var inte så ofta.
  Men det hände nångång, och ett som hände kom aldrig tillbaka, men det fanns som en visshet inuti, en visshet som kom ibland, att: nu. Men sedan blev det fel och det hände andra saker i stället. Men den där vissheten fanns, och den sträckte honom fram genom många dagar, den fanns inuti, som en glädje, en längtan, en sorg. Det hade hänt. Det kunde hända igen.

  Det hände inte.
  Men den gången det hände var det hårt och stilla, fast inte stilla, det var inte framochtillbaka men i alla fall framochtillbaka, det var stötar och dunkar och darrningar i hela, det gick in och spred sig i hela och stannade där och ändå kom det mer hela tiden, det var alldeles nytt.
  Det var makalöst, det liknade ingenting, han låg alldeles stilla, hade han någonsin förut varit så stilla i sin stillhet, han tog emot, tog emot, han förstod inte, han tyckte om tyckte om tyckte om, det fanns, han fanns, det fanns i honom och han fanns i det, det var nu och nu och alltid, det skulle aldrig ta slut, det tog slut.

  Det tog slut.
  Han väntade.
  Han väntade.
  Vän...
  ta...
  de.

  Vad synd, sa dom, att han inte tyckte om musiken, såg du, han reagerade inte alls, fast vi la honom alldeles intill.

   

 
Till innehållsförteckning

11. Väckningen

Arne Svensk:

   Det var på morgonen den andra dagen det hände. Jag hade fått arbete som föreståndare på ett elevhem och skulle under tre dagar gå parallellt med den avgående föreståndaren för att lära mig rutinerna. Efter tio år inom särskolan var detta nya arbete en stor utmaning och något av ett drömjobb.

  Första dagen hade jag träffat alla ungdomarna, och det var för mig en mycket positiv upplevelse. Speciellt Sven kände jag att jag fick bra kontakt med direkt. Lisa var ledsen att den andra föreståndaren skulle sluta, så hon drog av en stor hårtuss från mitt redan glesa hår för att visa vad hon tyckte om min närvaro. Det dröjde några timmar, och sedan visade hon på olika sätt att jag trots allt var välkommen. Det kändes skönt.

  Andra dagens morgon, klockan var sju, blev jag ombedd att gå in till Sven och väcka honom. Jag knackade på dörren och sa vem jag var. Han mumlade lite sömndrucket "kom in", och jag gick in på rummet. Sven låg under täcket vänd mot väggen, och jag sa "god morgon, Sven, det är frukost". Ingen reaktion under täcket, och jag sa något i stil med "god morgon, det är dags att stiga upp". Fortfarande ingen rörelse under täcket, så jag sa "jag går ut och hjälper de andra så kan du komma när du är klar".

  När Sven inte kommit upp efter en kvart gick jag in i rummet igen. Han låg fortfarande inrullad i täcket, så jag satte mig på sängen och lade handen på täcket ungefär där hans axel borde finnas. Sen sa jag återigen "Du får vakna, Sven, så att du hinner äta frukost innan taxin kommer". Sen reste jag mig och lutade mig mot skrivbordet. Då började Sven röra på sig. Han kom fram under täcket och tittade på mig med sömniga ögon. Det tog en stund innan han kände igen mig från gårdagen, och då började han le. Efter ytterligare en liten stund satte han sig upp i sängen och log med hela munnen. Han reste sig och kom emot mig med öppna armar och ett underbart leende. Jag gick emot honom och kände att jag haft rätt i mina känslor mot Sven dagen innan. Sven kom fram till mig och slog armarna runt mig, och jag kramade tillbaka.

  Plötsligt kände jag en fruktansvärd smärta i kinden, och när jag försökte dra mig undan pressade Sven samman armarna så att jag satt fast som i ett skruvstäd. Då gick det upp för mig att han hade bitit mig i kinden, och att han fortfarande bet mig med full kraft. Jag blev som paralyserad av skräck, och jag gjorde inte längre något som helst motstånd. Smärtan blev värre och värre, och tankarna rusade runt i mitt huvud. Vad var det som hade hänt och varför och vad skulle nu ske, vad hade jag gjort för fel? Jag hörde hur Sven andades ansträngt, och jag kände hur han lade ännu mer kraft i bettet. Jag började få panik för det kändes som om han var på väg att bita bort en bit av kinden. Det lät så konstigt ibland, ett knastrande ljud.
  Tiden upphörde att existera, det enda som fanns var smärtan, rädslan och alla otäcka tankar som dök upp i mitt huvud. Här kan jag inte stanna, tänkte jag. Hur ska jag kunna hjälpa en människa som biter mig? Jag måste säga till den andra föreståndaren att jag ångrat mig, att jag inte klarar av det här jobbet. Det dök också upp bisarra tankar som: "Hur kan han bita mig? Jag som är så snäll? "
  Som om det på något sätt varit mer legitimt att bita mig om jag varit elak.

  Efter något som kändes som en evighet slutade Sven att bita och gick och lade sig igen, fortfarande med ett stort leende på läpparna. Efteråt har jag förstått att det bara rörde sig om 4 - 5 minuter, men för mig kändes det betydligt längre.
  Direkt Sven lagt sig ner rusade jag ut ur rummet och in på toaletten. Jag tänkte titta i spegeln men plötsligt vågade jag inte. Jag hade inte klarat av att se kinden om där varit ett stort hål in i munhålan. Jag gick ut igen i korridoren och mötte då Leif, en av vårdarna. Han såg genast på mig att det hänt något, och han tittade hela tiden på kinden. Jag tog det som en bekräftelse på att det gått hål. "Vad har hänt? ", frågade han, och jag stammade fram något om att jag blivit biten. Han hämtade föreståndaren, och sen hjälptes båda åt att lugna ner mig. På något sätt förstod jag att bettet kanske inte var så djupt som jag hade trott.

  Då vågade jag gå in på toaletten igen och såg mig själv i spegeln. Man kunde se alla tändernas avtryck djupt inne i kinden men gudskelov, ingenting fattades. Det blödde nästan ingenting, och det förvånade mig. Nu kom ändå ett visst lugn över mig när jag begrep att allt var över, och att skadan ändå var förhållandevis liten.
  Jag gick ut till Leif, och han undrade om jag var vaccinerad mot stelkramp. Det kunde jag inte svara på just då. Han sa att jag måste åka upp till företagsläkaren och få en stelkrampsspruta eftersom människobett är farligare än hundbett. Jag tog på mig jackan och cyklade iväg till företagshälsovården och under tiden dök det upp ständigt nya och obehagliga tankar i huvudet. Varför log han? Varför kom han emot mig med ett leende och utsträckta armar? Hade han redan från början tänkt bita mig eller blev det bara så av en händelse? Jag vet inte varför, men det kändes viktigt för mig att få reda på om det fanns en avsikt bakom eller inte.

  Vad hade jag gjort för fel? Skulle jag inte gått in på rummet? Skulle jag inte satt mig på sängen? Hade jag sagt någonting konstigt, något som retat upp honom? Men det som hela tiden återkom var hans leende och sen känslan av en fruktansvärd smärta. Jag kände mig lurad. Om man ler ska man ha goda avsikter, inte onda. Om man inte kan lita på en människa som ler och kommer emot en med öppna armar, vem ska man då kunna lita på?
Dörr öppen in till mörker

Detta är den enda bild jag ser inuti mig när jag tänker tillbaka på den här händelsen. En öppen dörr till något svart, jag vet inte vad.

  Plötsligt var jag framme hos företagshälsovården. Efter en stunds väntan fick jag komma in till en sköterska. Hon tittade på såret och baddade på någon slags lösning och sedan fick jag en stelkrampsspruta. Under tiden hon gjorde detta kom hon med mängder av, som jag tyckte, snusförnuftiga råd hur man undviker att bli biten. Jag skulle enligt henne tagit tag i Svens huvud och pressat det mot min kind så att han inte kunde andas. Då hade han genast slutat bita.
  Jag förstod av hennes resonemang att hon hela tiden såg framför sig ett litet barn som bet, när det i själva verket handlade om en fullvuxen karl på över 100 kg som var betydligt starkare än jag. Jag försökte prata om det som skett, men hon fortsatte att komma med goda råd och skrattade ibland till när hon berättade om sina egna upplevelser på detta området. Det gjorde lika ont som själva bettet. Att hon inte ville sätta sig ner och lyssna på mig utan nästan la skulden på mig för att jag inte kunde de tricks som man borde kunna.

   - Du är en riktig Messerschmidt
   - Besserwisser heter det väl?
   - Där ser du!

  Jag gick därifrån med gråten i halsen. Vad skulle jag nu göra? Jag ångrade att jag hade sökt det där förbannade jobbet. Vad skulle jag där att göra när jag hade haft det så bra på min förra arbetsplats? Det här var straffet för att jag inte var nöjd med det jag hade. Jag måste därifrån genast. Jag beslöt mig för att cykla tillbaka och säga att jag nog var för omogen och oklok, och allt annat på "o-" som jag kunde komma på, för att jobba som föreståndare.
  När jag kom tillbaka till elevhemmet darrade jag i hela kroppen av rädsla. Vad gör jag om Sven står innanför dörren när jag går in? Jag klarar inte att se honom i ögonen. Jag smög upp dörren, men den som mötte mig var Leif. Han var mycket vänlig och omtänksam och undrade hur jag mådde. Han berättade att Sven var i skolan, och att han undrat vart jag hade tagit vägen och att han var ledsen för det som hänt.

  Just då kändes det inte som rätt tillfälle att tala om att sluta, så i stället började vi prata om det som hade hänt. Det visade sig att Sven alltid var mycket morgontrött, och att man varje morgon fick gå in och väcka honom gång på gång, men att detta var första gången han bitit någon. Han kunde vara våldsam emellanåt men bitit någon hade han aldrig gjort. Jag tyckte att både Leif och föreståndaren tog mig på allvar, och att de hjälpte mig att finna svar på mina frågor. Efter en timme kände jag att jag inte kunde säga upp mig utan att jag skulle försöka klara av jobbet så gott det gick. Att jag ändrade mig berodde helt och hållet på Leifs och föreståndarens medkänsla och förståelse. Hade de betett sig som sköterskan, hade jag utan tvekan gått därifrån.

  På eftermiddagen kom Sven hem från skolan, och då var han en helt annan människa. Han var glad och trevlig och visade mig runt i huset och i trädgården. Det var precis som om ingenting hade hänt. Ändå höll jag mig på behörigt avstånd från honom hela tiden, och jag såg till att aldrig ha honom bakom mig. Klockan var fyra, och min andra arbetsdag var slut. Sven stod vid grinden och vinkade och undrade om jag skulle komma igen i morgon för han ville visa sin kanin. Det sista jag såg var hans stora vackra leende.

  Jag klarade inte att berätta vad som hänt för min fru och mina barn. De undrade naturligtvis varför jag hade plåster på kinden, men jag sa bara att jag skrapat mig mot en byggnadsställning.
  Jag har sällan varit så glad att ha en familj att komma hem till. Barnen sade roliga saker och höll mig sysselsatt, så plötsligt kändes det som om alla otäcka tankar var som bortblåsta. Jag vågar inte tänka på hur det skulle ha känts att komma hem ensam till en tom, tyst lägenhet med sådana tankar som jag bar på just då.
  På natten kunde jag inte sova utan gick igenom morgonens händelser gång på gång för att finna förklaringar. Jag såg Sven framför mig, leende med utsträckta armar, och det fick mig att rysa av skräck. Hade möjligen hans aggressivitet med försvar av revir att göra? Jag hade kanske trängt mig innanför det område som brukar kallas intimsfär, när jag satte mig ner på sängen och tog på hans axel. Det lät som en rimlig förklaring, faktiskt. Varför ska en människa som man träffat vid ett enda tillfälle komma inklampande och sätta sig på ens säng? Men fortfarande kunde jag inte förklara hur leendet och den öppna famnen passade in i den förklaringen. Det handlade kanske om att han visste vad som skulle ske, att han samtidigt visste att jag inte gjorde det, och att det kändes lite lustfyllt att ha det överläget? Det kunde också vara så att leendet och kramen var ärligt menade, men att han inte tyckte om att jag kramade tillbaka. Vi var ju vuxna karlar båda två och sådana ska ju inte kramas, eller...?

  Sedan började jag fundera över personalens agerande. Varför hade ingen sagt till mig att Sven kunde bli våldsam? Varför lät de mig gå in och väcka Sven när alla visste hur besvärligt det var? Var det för att testa mig eller var det helt enkelt ett förbiseende? Jag kände mig besviken och lite förbannad på arbetskamraterna, trots att de ställt upp så bra efteråt.
  Nästa morgon hade jag beslutat mig. Jag skulle trots allt stanna kvar och försöka göra något bra av det som hänt. Det innebar att jag måste göra allt för att lära känna Sven för att få en förklaring till det som hänt och för att kunna vara bättre förberedd om något liknande skulle inträffa.


Fabeldjur?

Ibland kan man få teckningar av specialkunniga människor, och dessa kan hjälpa en att bättre förstå.
Men lätt är det inte. Vad säger oss t ex denna bild, som jag fått av en specialkunnig man i Danmark, om hans inre bilder?
  Det är nu nästan 15 år sedan jag första gången väckte Sven, och under dessa år har jag tyvärr upplevt flera våldssituationer som varit betydligt allvarligare än bettet i min kind. Ändå är det faktiskt denna händelse som hela tiden återkommer, och som etsat sig mest fast i mitt minne. Jag tror det är konflikten mellan smärta och rädsla å ena sidan och värme och gemenskap å den andra som jag inte riktigt kan reda ut för mig själv.

  Det känns till och med obehagligt att skriva ner den här berättelsen, eftersom den väcker så mycket gamla känslor till liv. Jag märker också när jag läser igenom den, att orden inte riktigt räcker till för att beskriva vad som verkligen hände den där dagen och speciellt då det som hände inuti mitt huvud. Det är möjligt att det beror på min bristfälliga stilistiska förmåga, men det troliga är att det handlar om att känslor, lukter och ljud, det viktigaste i skeendet, är svåra att få ner på papper.
  Det goda denna händelse förde med sig var att jag förstod hur viktigt det är att ha en nära relation till den man ska hjälpa. Ju mer man lär känna varandra desto mindre rädd blir man, och desto längre kommer man i habiliteringsarbetet. Jag märkte också hur viktigt det är att någon orkar lyssna på alla ens funderingar och återberättelser av det som skett.

  En annan konsekvens av det som hände är att jag inte längre klarar av att se filmer med grovt våld av typen "När lammen tystnar" på TV eller film. Om detta är bra eller dåligt vet jag egentligen inte. Jag konstaterar bara att händelserna denna andra dag på mitt nya jobb fortfarande ger sig till känna med jämna mellanrum.

 

Till innehållsförteckning

12. Exempel dokumenterade bara i bild

Vi avslutar kapitlet med några tematiska bildsidor från dagverksamheten på Tryckolera, där man med hjälp av Isaac försökt dokumentera medel som befriar:

Legobit.  Lego.

Lego

Hand.    Hand.

Handen

Hävstänger för utveckling

Gruppen.  Trädgårdsarbete.

Gruppen                                                            Trädgårdsarbete

Drama.  Djur.

Drama                                                      Djur

Isaac.  Fest.

Isaac                                                 Fest

Bilddokumentation med hjälp av fickdatorn Isaac.

 


Till innehållsförteckning

Kapitlets nyckelord och tankebudskap

Isaac-introduktionen har gjort att mängder av konkreta exempel ur vardagen virvlat upp. Det är utmärkt för teknik kräver inblick i det konkreta, bland annat genom exempel beskrivna på vardagens villkor och språk.

Teknik, t ex expertsystem, kan ibland vara utmärkta hjälpmedel att avslöja mönster och visa på sådana inbyggda strukturer som man annars inte ens kommit på idén att leta efter.

Exempel kan hjälpa en att ifrågasätta de instruktioner man brukar ge.

Exempel kan hjälpa en att ifrågasätta hur stor inblick man egentligen har i den människa vars tankevärld man försöker begripliggöra för henne själv.

Exempel kan visa en på situationer där specialkunniga människors uppfattningar kan ha ett bättre prognosvärde än andra urvalskriterier.

Det kan räcka att dokumentera exempel bara i bilder. Ja, ibland kan detta till och med vara överlägset för att väcka nya tankar.

Annika Ärvströms berättelse riktar uppmärksamheten mot de anhöriga. Den rymmer en smärta så stor att man nästan måste värja sig mot den, också som utanförstående. Se kan man dock att anhöriga behöver stöd.

Berättelsen om Tobias riktar uppmärksamheten mot inlevelse. Det behövs många Empatins Einstein för att ana sig till Tobias behov och önskningar och försöka svara upp mot dem.

Berättelsen om bettet i Arne Svensks kind talar om personalens behov av nära relationer till den man skall hjälpa och av en lyssnande, inlevelsenära och stödjande omgivning.

 

Nästa kapitel
Bokens innehållsförteckning