Referenser

Om urvalet nedan finns bara ett att säga: vi har tagit med det som vi tycker bäst om.

Claesson, Stig, På palmblad och rosor, Bonniers, 1976.

Danielsson, Lennart och Liljeroth, Ingrid, Vägval och växande - specialpedagogiskt perspektiv, Utbildningsförlaget, 1987.

Engquist, Anders, Om konsten att samtala, Rabén och Sjögren, 1984.

Foss, Jörn et al, Vold som udtryksform - -en paedagogisk udfordring, Systime, 1994.

Graninger, Göran och Lovén, John, 40 år med utvecklingsstörda. Samtal med Karl Grunewald, Moheda Fontes, 1994.

Gärdenfors, Peter, Blotta tanken, Nya Doxa, 1992.

Høeg, Peter, De måske egnede, Rosinante, 1993.

Johansson, Åke/Lundgren, Kristina, Åkes bok, Libris, 1993.

Larsen, Steen, Den arbetande hjärnan, Prisma, 1982.

Liljeroth, Ingrid, De utvecklingsstörda och omsorgerna, Rabén och Sjögren, I976.

Magnusson, Charlotte, Artificiell intelligens - om mötet mellan mänskliga behov och tekniska möjligheter, SIH Läromedel, 1994.

Norman, Donald A, The psychology of everyday things, Basic Books, 1988.

Rolf, Bertil, Profession, tradition och tyst kunskap, Nya Doxa, 1991.

Sacks, Oliver, Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt, Prisma, 1987.

Svensk, Arne och Jönsson, Bodil, Teknik och förståndshandikapp, Natur och Kultur, 1994.

Viscardi, Henry, Give us the tools, World's work, 1961, originally published in Taplinger, 1959.

>>Tillbaka

Bokens innehållsförteckning