Utmärkelser och priser

2021: Lars Salviuspriset: https://larssalviusforeningen.se/larssalviuspriset/

2018: Årets hedersporträtt i Svenska Statens porträttsamling (med över 5 000 porträtt från sen medeltid och framåt).

2016: Pris till Tage Danielssons minne

2013: Kungliga Ingenjörsakademiens guldmedalj
2011: Årets senior

2007: STIMDI-priset
2006: Göran-priset
2003: Excellent Teaching Practice, LTHs pedagogiska akademi
2003: Region Hallands kulturpris 
2002: Hedersdoktor på Utbildningvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs Universitet
2001: Årets folkbildare (Tidningen Fönstret)
2001: ITQs utmärkelse
2000: Elin Wägner-priset
2000: Årets ekonomikvinna
2000: Hedersledamot Boel-spexarna
1999: Bokstödet, pris från Centrum för personal och utveckling
1999: KTHs Stora Pris
1997: Konung Carl Gustafs medalj i 8:de storleken i serafimerordens band
1996: Miljöbibliotekets i Lund pris, "Kunskapens Frukt"
1996: Årets Yrkeskvinna
1993: Telias Stora talarpriset
1992: Rosénpriset (FRN)
1991: Årets folkbildare (Vetenskap och Folkbildning)
1990: Årets Iwan Bolin-föreläsare
1988: Lunds Universitets pedagogiska pris