Historik

Jag har varit professor i rehabiliteringsteknik och handledare för tio doktorander på Certec fram till disputation: Peter Anderberg, Björn Breidegard, Håkan Eftring, Per-Olof Hedvall, Henrik Enquist, Jörgen Gustafsson, Eve Mandre, Camilla Nordgren, Kirsten Rassmus-Gröhn och Calle Sjöström. Som forskningsledare försökte jag speciellt bidra till Certecs teori och metod, se boken Människonära design utgiven på Studentlitteratur, 2005. Den utkom på engelska, samma förlag, hösten 2006, och finns också tillgänglig i sin helhet på nätet på Design Side-By-Side.

 

Egen forskningsinriktning: Jag har varit speciellt engagerad i konceptdesign: i design som tankens form och i teknik som förverkligade tankar. Och i hur design och teknik - när de väl är där - styr vilka tankar vi kan tänka och vilka liv vi kan leva. Min mesta tid har jag ägnat åt tillgänglighet vid kognitiva funktionsnedsättningar.

 

Mina utbildningsinsatser på Certec beskrivs separat. Jag har varit med i LTHs pedagogiska akademi och har tilldelats utmärkelsen Excellent Teaching Practice (ETP). Jag har varit ledamot i en av Lunds Universitets nämnder för forskningsetik. Genom åren har jag varit opponent och ingått i betygsnämnder, råd och stiftelser. År 2008 var jag promotor för doktorerna vid teknisk fakultet.

 

Fram till cirka 1990 arbetade jag främst med fysik. Pedagogik och lärande var starka inriktningar för mig även då, inom och utanför fysiken och min pedagogiska portfölj inkluderar ett brett spektrum. Jag har också under decennier försökt bidra till arbete med miljöförtecken. Vill du se mer samlat vad jag gjort så gå till historia, formell bakgrundpublikationer eller föreläsningar.

 

Med glädje och ibland förundran har jag mottagit en mängd utmärkelser och priser, både innanför och utanför universitetets ramar. Ett av resultaten har blivit eftertankar på djupet om olika arbetsinsatsers betydelse. Vad är viktigt för den nära omvärlden och vad betyder något för en större omvärld - i nuet och på lite sikt? Frågan är omöjlig att besvara men den förtjänar tid att betänkas. Och tid är ju egentligen det enda en människa har.
Både förr och nu medverkar jag i vissa externa sammanhang, ofta inför stora auditorier. Det var med början i fysiken som jag kom i kontakt med många i Sverige via TV-programmet "Fråga Lund". Nära kontakt med riktigt många människor har jag emellertid främst fått via böcker, speciellt boken "Tio tankar om tid", 1999, och senast boken "Tio år senare", 2009.

 

Från och med 1 oktober, 2009, är jag "professor emerita". Du kan nå kontakt med mig via www.bodiljonsson.se.