Föreläsningar

Mot slutet av 2020 gjorde jag en 45-minuters nätföreläsning om ”Tid, tillit och trygghet”. Kontakta gärna www.holmbergstalare.se om du är intresserad av den för något av dina sammanhang och vill veta mer om den.

Jag har nu också gjort två stycken 45-minuters nätföreläsningar på temat ”Tio tankar om arbete”. Också dessa når du via www.holmbergstalare.se.


Den första av dem ringar in arbetets funktion. Rubriker: Varför alls arbeta?, Vårt enda liv, Arbete som en relation bland andra, Den motsägelsefulla attityden till arbete, Tiden som alltings mått, Teknikutvecklingen och arbetstiden, Hur mycket lönearbetar du då egentligen?, Förändringar i normerna för arbete, Arbetslöshet, Lönearbetets kärna, Egenarbete, Ideellt arbete/frivilligarbete och Medborgararbete.


Den andra uppehåller sig främst vid arbetets värden. Rubriker: Arbetets riktning, Identitet, Solidaritet, Delaktighet och Tillit, ”Anställningsbar” kontra ”Anställningsvärd”, Arbetslöshetens svärta, Attitydförskjutningar, Gemenskaper, Gamla och unga, Demografiska förändringar, Balansen i livet, Lagomarbete, Arbetsresultat och Ekonomi.


Delarna kan ses oberoende av varandra och passar bra för webbinarier eller (när coronaläget ljusnat) som föreläsningsinslag vid konferenser. Tillsammans kan de utgöra en fullödig grund för en halv- eller heldag, eftersom de inte bara är informationstäta utan också inspirerar till samtal och egna fortsatta funderingar.

Egentligen är det talare jag är, inte författare, och föreläsningar har genom åren varit en av mina återkommande uttrycksformer, både vetenskapligt, populärvetenskapligt och utifrån andra specialintressen. En bråkdel av det jag gjort i tjänsten fram till och med våren 2009 framgår av denna förteckning.


Jag har också medverkat i många massmediala sammanhang: som fysiker i ”Fråga Lund”, som sommarpratare 1991, 1992 och 1996 och som vinterpratare nyårsdagen 2010 och nyårsafton 2013.