Välkommen hit!

Jag fortsätter att alltmer avskalat gå "forward to basics", det vill säga jag arbetar med det som jag tycker är viktigt, svårt och roligt. Dit hör att engagera mig för kunskap och därmed mot kunskapsförnekelse och kunskapsrelativism. Min bok "Så fint att KUNSKAP finns!" kommer ut före jul.

 

Citatrutan

  Fler citat

 

Bodil Jönsson