Forward to basics

 

Från alla mina 46 universitetsår är jag van vid att ha en plattform att stå på. Den formen vill jag gärna bibehålla, och FTB i Lund AB kommer att bli min formella plattform framöver. Det blir alltså från den som jag kommer att utveckla min ”Academy At Home”…
 

Vilka banor mina tankar och handlingar kommer att ta, det varken vill eller kan jag låsa fast. Men jag kommer att sträva efter att det skall handla om väsentligheter och gärna vara så avskalat som möjligt. ”Forward To Basics”, alltså.Två spår som jag uppenbarligen inte kan undvika är tid och lärande. Ett tredje spår under utveckling är tankar kring att vara gammal – och att bli ännu äldre.

 

Formalia
Forward to basics, FTB i Lund AB
Momsreg.nr 556584720801
Kontakt