Miljö

Jag har alltid haft ett starkt miljöintresse, men detta kom att fördjupas och professionaliseras genom att jag år 1989-1990 var huvudsekreterare i Miljödelegationen Västra Skåne, en statlig offentlig utredning om miljön här på tio års sikt.
Dokumentation finns bl a i boken ”På goda grunder”, numera i sin helhet tillgänglig över nätet på http://www.arkiv.certec.lth.se/dok/pagodagrunder/.


På goda grunder


Jag kommer troligen aldrig att upphöra med arbete med miljöinriktning. Den senaste dokumentationen återfinns i två miljökapitel i "Tio år senare", Brombergs, 2009.
Andra skriftliga spår av mitt miljöintresse är bl a

 • SOU 1990:93: Miljön i Västra Skåne - år 2000 i våra händer med bilagor SOU 1990:94, 95, 96, 97
 • Utvärdering av SEI, Stockholm Environment Institute, 1992. Jag ledde utvärderingsteamet som bestod av Lord Judd, Storbritannien, prof Menon, Indien, och mig själv.
 • "På goda grunder - Inspirationsbok om miljö för lärare och andra framtidsarbetare" (tillsammans med Per Wickenberg), Bra Böcker, 1992, ISBN 91-7119-398-7 (Översatt och modifierad för användning i Kenya, Indonesien och Bolivia). Ny upplaga på Liber Utbildning, 1994.
 • "Forward to basics" - 6 TV-program om miljö. Tillsammans med Per Wickenberg.
 • "Vår uppgift efter Rio", Svensk handlingsplan inför 2000-talet, SOU 1992:104. Det är jag som skrivit utbildningsavsnittet.
 • "Four dimensions and five rights", a report on a possible strategy for future environmental education, published May 1992 in the first edition of the International Journal of Community Education, ICEA
 • "Communication - Future means of contact", Conference on Ecology and Transport, Gothenburg, Sweden, November 29, 1990

Självklart samspelar mitt arbete inom miljöområdet med min inriktning på naturvetenskap, teknik, utbildning, tankemönster och kunskapsteori. Jag är medförfattare i ett stor antal böcker i detta gränssnitt. Sedan 1994 bl a

 • "Finns universiteten i verkligheten?", ISBN 91-576-4862-X
 • "Anno 93, Människan och miljön", ISBN 91-564-1993-7
 • "Miljö och fysisk planering", SOU 1994:36, s 70-90, ISBN 91-38-13601-5
 • "Framtidens skola", huvudförfattare ISBN 91-630-2970-7
 • "2022 - Fjorton essäer om Stockholms framtid", Byggförlaget, 1994, ISBN 91 - 7988 - 0991
 • "Environmental Education, The Challenges of the 21st century", ISBN 91-88094-07-3
 • "FN, Globalt uppdrag", ISBN 91-26-94330. Boken inför 50-årsjubileet. Jag har skrivit miljöavsnittet.
 • "Livsstil och miljö", 1996. ISBN 91-620-1169-3
 • "Med periferin i centrum", 1996, ISBN 91-972550-7-6