Fysik

Efter studentexamen 1960 började jag studera i Lund, och fr o m 1963 var jag anställd på fysikinstitutionen (halvtids forskning, halvtids utbildning). Jag disputerade i neutronfysik 1972, 30 år gammal, och fortsatte sedan på fysikinstitutionen till 1989. Också därefter har förstås fysik förblivit ett av mina uttalade hemmaområden.

 

Fysiken har präglat mig på ett sätt som jag troligen inte kan se själv. Efterhand har det i alla fall blivit uppenbart, också för mig, att jag även utanför fysiken bär med mig stora delar av det naturvetenskapliga sättet att tänka och verka. Det är därifrån jag har min strävan efter klarhet, efter mönsterigenkänning, efter sammanhang. Det är också därifrån som jag har mitt ständiga letande efter exempel och tillämpningar. Jag har utvecklat detta mer i boken På tal om fysik.


På tal om fysik

 

http://www.arkiv.certec.lth.se/bodil/fysik/ kan du hitta en del av det jag gjort på fysikistitutionen i Lund.