Funktionshinder

Mot slutet av 1980-talet tog jag initiativ till Certec, numera en avdelning inom Designinstitutionen på LTH, som arbetar med teknik, design och pedagogik för att medverka till så god tillgänglighet som möjligt, oberoende av eventuella funktionsnedsättningar.

 

Under 20 år bestod min huvudsakliga gärning av att leda och utveckla Certec, handleda dess doktorander, etc.  Om detta finns det hur mycket som helst att berätta – så mycket att jag väljer att hänvisa till dokumentationen på www.arkiv.certec.lth.se/bodil.

Om du i bokform vill hitta en samlad framställning, så gå till Människonära design eller dess engelska utgåva, tillgänglig i sin helhet på nätet på Design Side-By-Side.

 

Design side by side