Välkommen hit!

Jag fortsätter att alltmer avskalat gå "forward to basics", det vill säga i riktning mot det som jag tycker är viktigt, svårt och roligt. Du kan hitta mer om detta på Instagram under adress @bodiljonssonpublikt.se. Mitt senaste insats bokmässigt utgörs av antologin ”Tillsammans – för en god och nära vård”, april 2021, där jag är medförfattare och medredaktör. Tre nätföreläsningar hör också till det jag producerat under coronaperioden.

 

Citatrutan

  Fler citat

 

Bodil Jönsson