Välkommen hit!

Jag fortsätter att alltmer avskalat gå "forward to basics", det vill säga jag arbetar med det som jag tycker är viktigt, svårt och roligt. Dit hör att engagera mig för kunskap och därmed mot kunskapsförnekelse och kunskapsrelativism. Med bakgrund i boken nedan finns det nu en webplats "Uppdrag kunskap" på https://www.uppdragkunskap.se. Där publiceras nyheter, veckobrev och pågående tanke- och åtgärdsarbeten. Kom och var med!

 

 

Så fint att Kunskap finns

Citatrutan

  Fler citat