ISBN 91-634-1157-1 

 På Goda Grunder 

Inspirationsbok om miljö för lärare och andra framtidsarbetare

Bodil Jönsson,  fysiker och professor på Certec.

Per Wickenberg, universitetslektor och studierektor på avdelningen för rättssociologi.

 

Innehåll

Förord till nätutgåvan

Förord

1. Inledning

2. Miljön/omvärlden

2.1 Några blixtfotografier

2.2 Kameran går

2.3 Det finns ingen väg tillbaka

2.4 Kunskapssamhället

2.5 Lite teori och många exempel

 

3. Skolan och omvärldskunskapen

3.1 Europas bästa skola - på miljöområdet

3.2 Miljökunskap eller omvärldskunskap?

3.3Tankeekonomi och tanketräning

3.4 En verklighet?

3.5 Skolan och kunskapssamhället

3.6 Omvärldskunskapen och kunskapssamhället

3.7 Det materiella

3.8 Det immateriella

3.9 Organisation

 

4. Lärarna och omvärldskunskapen

4.1 Se människan!

4.2 Med läraren i mitten

4.3 Kunskapens vägar

4.4 Det mesta kan du redan

 

5. Agenda 21-perspektiv

5.1 Lokala Agenda 21

5.2 En skolans Agenda 21

5.3 Från Romklubben till Biosfär 2

5.4 Eviga frågor och övriga frågor


Referenser