Teknik och förståndshandikapp

Arne Svensk och Bodil Jönsson
CERTEC, LTH

Natur och Kultur, 1994
ISBN 91-27-04135-2

Boken ger exempel på hur människor med förståndshandikapp kan ha det idag, och på hur deras situation går att förändra. Den visar hur man med en kombination av teknik, pedagogik och fantasi kan öka utrymmet för både självständighet och eget skapande samtidigt som tryggheten och struktureringen får en ärlig chans att växa till sig.

Boken ger många exempel, fallbeskrivningar och illustrerande bilder på teknik för förståndshandikappade människor. Den strukturerar också exemplena till teorier för hur förståndshandikappsteknik bör utformas. Det handlar om både gammal och ny teknik, men bådadera ses i ett nytt sammanhang. Till den nya tekniken hör expertsystemet "Svarne" där författarna visar hur man kan skapa expertsystem så att personal bättre kan hantera våldsituationer. Till den ännu nyare tekniken hör "Isaac", en personlig elektronisk assistent för förståndshandikappade. Den innebär bl a att förståndshandikappade människor för första gången i världshistorien blir de första och tillsvidare de enda som kan få tillgång till teknik som är attraktiv också för de starkaste grupperna i näringsliv och samhälle.

Boken har vuxit fram inom CERTEC, Centrum för Rehabiliteringsteknik vid Lunds tekniska högskola.

Om författarna

Arne Svensk, civilingenjör och forskarstuderande, nu anställd vid CERTEC, har arbetat inom omsorgsverksamheten i Lund i tjugo år (de tio senaste åren som föreståndare för elevhem och gruppbostäder).

Bodil Jönsson är fysiker, universitetslektor och ledare för CERTEC.

Målgrupp

Anhöriga, omsorgspersonal, särskollärare, arbetsterapeuter, hemtjänstpersonal, studerande inom vård- och lärarutbildningar, politiker och handläggare samt övriga med ett allmänmänskligt intresse för människor med förståndshandikapp.


Läs nätutgåvan

 

Engelsk översättning

Engelsk översättning av "Teknik och förståndshandikapp" heter Technology and Differently Abled People och hela boken är nättillgänglig.
http://www.certec.lth.se/doc/technologyand/