Till Certecs hemsida CERTEC
http://www.certec.lth.se
Centrum för Rehabiliteringsteknisk Forskning
vid Lunds universitet


Experimentell fysik Experimentell fysik
Bodil Jönsson, Nina Reistad
ISBN 91-44-26802-5
Studentlitteratur, 1987

Experimentell fysik ingår i en serie fysikböcker från Studentlitteratur.
De övriga är Gas, vätska, fast gas
och Optik.

Experimentell fysik har två delar:
"Experimentalfysikens varför" och "Experimentalfysikens hur".

Det är "Experimentalfysikens varför" som nu görs tillgänglig på nätet.

Förord till nätdelen av boken.
Innehållsförteckning för boken i dess helhet.

Kontakter

Bodil Jönsson är professor på CERTEC, LTH
Nina Reistad är universitetslektor på Fysiska Institutionen, LTH.